Lödige optimaliseert de LHC coaters met deelperforatie waardoor trommels met verschillende volumina gemonteerd kunnen worden en een efficiënter gebruik vaneen coater mogelijk is. Als enige fabrikant levert Lödige installaties voor het coaten van droge stoffen met naar keuze gedeeltelijke of volledige perforatie van de coat trommel. Daarnaast is de luchttoevoer geoptimaliseerd waardoor onafhankelijk van de trommelafmeting een gerichte luchttoevoer gegarandeerd is. Door deze ontwikkelingen is het nu mogelijk de LHC coater uit te voeren met verschillende trommeldiameters. Zo kan bijvoorbeeld de LHC, met standaard 570L nuttig volume uitgevoerd worden met trommels van 1500, 1300 of 1000mm (350 resp. 225, 105L). Met alle coattrommels zijn vulgraden tussen 30 en 100% van het nuttig volume te realiseren zonder dat de afvoerluchtstroom aangepast moet worden. De nieuwe voorlader garandeert bij terugdraaien van de trommel een restloze lediging zonder dat extra hulpstukken gemonteerd moeten worden. Voor nadere informatie: Jongerius Verder BV, Hein Sanders, www.jongeriusverder.nl Govatec Verder BV, Roger Van de Vel, www.govatec.be