D&F Consulting B.V. introduceert een nieuwe online tool: Mini Barometer. Deze tool biedt leidinggevenden de mogelijkheid gratis te testen wat voor invloed hun leiderschapsstijl heeft op het veiligheidsklimaat binnen hun bedrijf. Na het beantwoorden van acht meerkeuzevragen volgt de uitslag per e-mail. D&F Behaviour Based Safety (BBS) heeft de Barometer Veiligheidsklimaat ontwikkeld op basis van vele uitgevoerde cultuuronderzoeken. Dit is een methodiek om de veiligheidscultuur binnen een bedrijf in één dag op hoofdlijnen te meten. Na een rondgang binnen het bedrijf, korte interviews en observaties volgt een eindrapportage met een overzicht van de bevindingen voorzien van praktische aanbevelingen. Op basis van deze Barometer heeft D&F de Mini Barometer ontwikkeld. De Mini Barometer is gratis beschikbaar via de website van D&F en bedoeld voor iedere leidinggevende die durft te leren. De Mini Barometer geeft een beknopt beeld van wat de Barometer Veiligheidsklimaat kan toevoegen binnen een bedrijf. De uitslag van de acht meerkeuzevragen wordt per e-mail toegestuurd; het aantal punten bepaalt binnen welke categorie de leiderschapsstijl van de leidinggevende valt. Bovendien krijgt de leidinggevende praktische tips waar hij zelf direct mee aan de slag kan. De volledige Barometer Veiligheidsklimaat bestaat uit de volgende onderwerpen: manage-ment commitment, communicatie, leiderschap, betrokkenheid, bewustzijn, attitude, competenties en gedrag.