De jaarlijkse ledenvergadering van de Bulk & Machevo vereniging op 18 november in Utrecht krijgt wel een heel bijzonder glans met het de heer Rob Creemers. De kern van zijn betoog is een stelling van McKinsey: Als organisaties nieuwe technologie intelligent gebruiken, kunnen ze een dramatische sprong in productiviteit maken en hun concurrentiepositie sterk verbeteren. Een paar opvallende ontwikkelingen die tijdens zijn betoog aan de orde komen: Verkleinging. Chips worden steeds sneller, kleiner en goedkoper. Wat kunenn we daar de komende jaren van verwachte? Breedband internet. Meer dan twee miljoen gezinnen in ons land zijn tegenwoordig permanent op internet aangesloten. Wat kan dit betekenen voor Tele-werken, Tele-leren, Telezorg en Tele-vermaak? Tegenwoordig zijn we zelfs mobiel per breedband met het net verbonden. Vergrijzing. De getallen zijn beangstigend, in 2050 is de verhouding werkenden tot gepensineerden gedaald tot 4,3 tot 1 naar 1,4 tot 1. Globalisering. de drijvende krachten zijn de digitalisering en steeds lagere communicatiekosten, waardoor bepaalde diensten net zo goed in Azie uitgevoerd kunnen worden. Maar als je dan hier een magnetron voor Euro 32 kunt kopen, dan is duidelijk dat wij voor die prijs hooguit de handleiding kunnen produceren. De ledenvergadering zal worden gehouden in de Sociëteit de Vereeniging, Mariaplaats 14, 3511 LJ UTRECHT. Aanvang 13.30 uur met een broodje en koffie.