Het landelijke testcentrum voor circulaire plastics komt in Heerenveen. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) en gedeputeerde De Rouwe (Economische Zaken, CDA) hebben daarover besloten. Het testcentrum is tot stand gekomen door de inzet van partijen als Omrin, NHL Stenden en Circulair Friesland. De benodigde investering van € 3 miljoen is bijeengebracht door de rijksoverheid, de provincie Fryslân en het Afvalfonds Verpakkingen. In het Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) wordt onderzocht hoe plastics uit afval opnieuw gebruikt kunnen worden. Het hoofddoel is om ze te recyclen naar de oorspronkelijke toepassing. Het NTCP zal als onafhankelijk testcentrum dienen voor het verbeteren van sorteer- en recycletechnieken. De opgedane kennis wordt gedeeld met bezoekers en studenten.