In veel productieprocessen worden vacuümpompen of vacuümsystemen toegepast die niet meer voldoen aan de eisen van vandaag de dag. Pompen zijn onderhoudsvriendelijker geworden, verbruiken minder energie en hebben een langere standtijd. Induvac heeft veel ervaring op het gebied van herontwerp en modificatie aan bestaande installaties. Door relatief kleine modificaties, zijn grote besparingen te realiseren. Het vervangen van een draaischuifvacuümpomp voor een (droge) klauwenpomp is hier een goed voorbeeld van. Doordat een klauwenpomp nagenoeg onderhoudsvrij is, gaan de kosten aanzienlijk omlaag. Ook aanpassingen aan vloeistofring vacuümpomp systemen zijn populair. Door spervloeistof gedeeltelijk of geheel te laten circuleren, is besparing mogelijk van tientallen m3 water per uur. Een bijkomend voordeel is, dat er ook minder (vervuilde) spervloeistof afgevoerd hoeft te worden. Voorafgaand aan de modificatie wordt er een duidelijk rapport opgesteld met de verbeterpunten en de besparingen die dit zal opleveren. Een meerjarig onderhoudsplan kan hier een onderdeel van zijn

Geschreven door