Op dinsdag 19 maart 2013, van 13.00 tot 16.00 uur, is de kick-off voor de herziening van NTA 8080 `Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden`. Belanghebbenden zijn uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Ruim drie jaar na publicatie is het tijd om de richtlijn te updaten en de ervaring die ermee is opgedaan er in te verwerken. Tijdens deze middag worden de uitgangspunten voor de herziening besproken en wordt een plan van aanpak vastgesteld. Eén van de te bespreken onderwerpen is het voorstel om het toepassingsgebied van NTA 8080 uit te breiden naar biobased producten. Daarnaast willen wij graag van u weten welke elementen van de richtlijn verduidelijkt kunnen worden of wat er nog ontbreekt.