Keller Lufttechnik Benelux stelde op 31/05 haar revolutionair ultra-filtratiesysteem voor op het seminarie “New (R)evolution techniques in the Recycling industry en tegelijkertijd op de BIR conferentie in Rome. Meer dan 100 geïnteresseerden kwamen naar Sint-Martens-Latem om de uiteenzetting over het nieuwe ultra-filtratiesysteem bij te wonen. Tijdens dit seminarie werden eveneens de nieuwste scheidingstechnieken voor de Recyclage-industrie toegelicht. Als eerste werden de verschillende doelen en resultaten bij het verzamelen en verwerken van WEEE uiteengezet door Recupel. Wanneer het materiaal verzameld is, start het proces om het gecollecteerde materiaal te recycleren. Een goed recyclage proces bestaat steeds uit volgende stappen:. Stap 1 is het shreddern van het materiaal. Hierbij wordt het materiaal dat samenhangt losgetrokken van elkaar door mechanische scheiding. In deze beschouwing werden de nieuwste brekers van BHS-Sonthofen voorgesteld. In stap 2 wordt het materiaal gezeefd in verschillende fracties om de werking van de scheidingsmachines nadien te optimaliseren. De presentatie van Spaleck GmbH toonde de recentste ontwikkelingen van de 3D zeef en gecombineerde zeven. Stap 3 is het scheiden van het materiaal met verschillende scheidingstechnieken. Eerst werd de werking van luchtscheidingstechniek uiteengezet door Trennso Technik. Hierbij werd aangetoond dat men met luchttechniek ook korrelgrootes < 4 mm kan scheiden. Daarna kan men nog verder scheiden door middel van magnetische- en sensorscheiding. Steinert stelde de nieuwste hyper spectral imaging infraroodtechnologie voor en de scheiding op basis van vormherkenning. Deze stappen worden herhaald tot dat de eindfractie voldoet aan de normen van de wet. Doordat we steeds meer en meer met kleinere deeltjes beginnen te werken, ontstaat er meer fijn stof, die in specifieke gevallen tot explosiegevaar kan leiden. Hierop is de europese ATEX regelgeving van toepassing . Dit werd uitvoerig toegelicht door Adinex, inclusief de nodige demo’s. Op het einde van het seminarie werd dan als climax de nieuwste ultra-filtertechniek toegelicht. Deze nieuwe filtertechniek zorgt ervoor dat de emissie in de toekomst ver onder de wettelijke grenswaarden gegarandeerd kan worden. Deze nieuwe techniek bij shredder installaties reduceert het stof tot minder dan 1mg/Nm³, PCB’s met 99% en de andere gasvormige componenten (dioxines) tot onder de geldende emissie-richtlijnen.