Voor de Biomassa centrale van Lynco Green Energy in Terneuzen heeft Katcon Engineering de aanvoerlijn van de bulkbrandstoffen gerealiseerd in opdracht van MTI B.V. te Enschede. De installatie bestaat uit 2 aanvoerlijnen, uitgevoerd met aslose schroeftransporteurs, een opvoerlijn d.m.v. een trogkettingtransporteur met verdeelschroef en 2 tussenbunkers met glijraam-uitdraagsystemen en `loss-in weight` doseerschroeven. De gehele installatie is uitgevoerd voor een capaciteit van nomiaal 40 m3/uur met een maximum van 80 m3/uur.

Geschreven door