Het inmengen van poeders in vloeistoffen is voor vele voedingsmiddelenproducenten een kritische stap in het productieproces. Het resultaat van het mengproces is immers van vele factoren afhankelijk: het type mengunit en de toegepaste mengtechniek, de plaatsing van de verschillende procescomponenten, de indeling van de fabriek, noodzakelijke reinigingsprocedures, en natuurlijk ook de eigenschappen van de producten. De juiste keuze maken van menger en mengprocess is voor vele producenten bijgevolg niet evident. J-Tec Material Handling is zich meer en meer gaan richten op het inmengen van vaste stoffen in vloeistoffen. Deze evolutie binnen J-Tec heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van de J-Tec vacuüm batchmenger en een nieuwe inline of continu mengtechniek. J-Tec stelt beide soorten mengtechnieken voor op haar 1-dagsseminar ‘Solids and Liquids Mixing Technologies’, dat plaatsvindt in J-Tec’s hoofdkantoor in Kapellen, op 18 en 19 november aanstaande. Zie de agenda voor meer informatie