Inex is een Belgische groep die een brede waaier van zuivelproducten aanbiedt: melk, gearomatiseerde melkdranken, desserts, room; etc. De sterkte van het bedrijf ligt in zijn flexibiliteit en het vermogen om een grote verscheidenheid van kleine batches te produceren. Voor het upgraden van een productielijn voor gearomatiseerde melkdranken deed Inex een beroep op J-Tec. De installatie heeft als doel de verschillende ingrediënten te wegen, te doseren en ze in melk op te lossen. De mogelijkheid om snel te switchen tussen verschillende recepten is daarbij van cruciaal belang. Het hoofdproces bestaat erin, ingrediënten toe te voegen en op te lossen in melk. Het belangrijkste additief, suiker, wordt opgeslagen in een externe silo en van daaruit met een pneumatisch transport via een afscheider naar een weegbunker getransporteerd. Sommige ingrediënten worden manueel toegevoegd m.b.v. een zakkenstort. Bepaalde aroma`s worden dan weer d.m.v. een vloeistofhoppertje in het proces gebracht. De micro-ingrediënten (inex-specifiek) worden gravimetrisch in de melkstroom gebracht met een speciaal daarvoor ontworpen micro-feeder. Al deze stoffen komen vervolgens samen in een vloeistofmenger, waar ze worden opgelost in de melk. Als er een batch klaar is, kan het natte gedeelte van de installatie gecipt worden. Deze installatie biedt het voordeel dat er snel kan geswitcht worden tussen verschillende recepten, waardoor Inex heel flexibel kan inspelen op de behoeften in de markt.