Eind 2010 heeft het bestuur van de Machevo & Bulk Vereniging besloten Moerdijk van Oosten & Partners opdracht te verlenen om eind 2010 / begin 2011 een marktonderzoek te laten uitvoeren, dat inzicht verschaft in de vooruitzichten van de Nederlandse procesindustrie in 2011. Dit is een update van het een jaar eerder gehouden onderzoek. In gesprekken met 165 toonaangevende bedrijven uit de Nederlandse procesindustrie, die tezamen een substantieel deel van de Nederlandse procesindustrie uitmaken, is ingegaan op hun investeringsverwachtingen. De resultaten geven een goed beeld van de afzetperspectieven voor de leden van de Machevo & Bulk Vereniging. Voor zowel 2010 als 2011 geeft het onderzoek inzicht in uitbreiding, vernieuwing en vervanging van apparatuur en de daarmee verbonden diensten, waarbij 12 marktsegmenten en 21 producten- en dienstencategorieën worden onderscheiden. Dit beeld is aangevuld met desk research met betrekking tot ontwikkelingen in sectoren en bedrijven uit de procesindustrie en producten en diensten die hieraan zijn gerelateerd. Samenvatting van enkele uitkomsten De berekende marktomvang in 2010 is 2% lager uitgekomen dan de prognose hiervoor in het vorig jaar gehouden onderzoek. Per sector treden afwijkingen op van -10% tot +7%. Na de forse terugval in 2009 (17%) is in 2010 per saldo sprake geweest van een pas op de plaats, met aanzienlijke verschillen per sector. In veel sectoren wordt in 2011 een herstel ten opzichte van 2010 voorzien. Het totale aanschafniveau zal in 2011 naar verwachting 9% boven dat van 2010 liggen, maar blijft daarmee nog 10% onder dat van 2008. In onderstaande grafiek wordt onderscheid gemaakt tussen eindgebruikers in Nederland en OEM’s, Contractors en installateurs die producten en diensten aan het buitenland leveren. Zie de externe link voor meer informatie.