Het efficiënt en vooral restloos legen van stortgoed kan al snel een grote uitdaging worden, omdat niet elk stortgoed zich weerstandsloos laat lossen. Viktor Quindt, productontwikkelaar bij Engelsmann, spreekt over typische moeilijkheden die in aanmerking moeten worden genomen en geeft een vooruitblik op de trends van de komende jaren. Waarom gaat de verwerking van stortgoed gepaard met moeilijkheden? De grootste uitdaging vormen de verschillende materiaaleigenschappen die stortgoed kan hebben. Veel stortgoederen hebben de neiging om te stoffen, andere hebben een hoog vetgehalte of zijn bijzonder gevoelig voor breuk. En niet alleen verschillende stortgoederen hebben hun eigenaardigheden, ook eigenlijk identieke producten gedragen zich anders naargelang de specifieke omstandigheden. Een product dat eigenlijk geen problemen oplevert, kan door lange transportafstanden samenklonteren of zich onder invloed van een hoge luchtvochtigheid en temperatuur anders gedragen dan in een getempereerde ruimte. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de toegepaste apparatuur en daar moet absoluut rekening mee worden gehouden. Waarop moet de gebruiker letten bij de keuze van de juiste stortgoedtechniek? Voor een vloeiend productieproces zonder onnodige stilstandtijden en vooral voor de benutting van het volledige prestatievermogen van een machine moet de toegepaste techniek perfect zijn afgestemd op de taak en het te verwerken stortgoed. Exacte kennis van het stortgoed, het productieproces en de lokale omstandigheden zijn hiervoor van essentieel belang. Het beste kunnen deze factoren in het kader van tests in onze testfaciliteit worden onderzocht: de klant stelt het originele product als proefproduct ter beschikking en de fabrikant reproduceert het proces waarbij hij verschillende machineconfiguraties test en met elkaar vergelijkt. Vaak is het de fijnafstemming van de machine-instelling die bepaalt of bijvoorbeeld een voorgeschreven doorvoersnelheid wordt bereikt of niet. Hier is vooral de knowhow en de ervaring van de fabrikant gevraagd. Welke problemen kunnen zich voordoen bij het legen van stortgoederen en hoe gaan gebruikers daar in de praktijk meestal mee om? Snel, continu en restloos: zo moet een container idealiter worden geleegd. Producten die de neiging hebben om agglomeraten te vormen, kunnen ervoor zorgen dat de legingsstroom tot stilstand komt als geen of onvoldoende tegenmaatregelen worden genomen. Stoffige producten in combinatie met lekkende systemen of een lek in het koppelings- of ontkopplingsproces kunnen extreme stofbelasting betekenen voor de bediener en de aangrenzende productieomgeving. Het is ook belangrijk dat de gebruikers niet alleen het legingsproces zelf in de gaten houden, maar ook de achtergeschakelde processen. Een verdichtend stortgoed bijvoorbeeld dat alleen met behulp van legingshulpmiddelen uit een container kan worden geleegd, kan waarschijnlijk ook niet probleemloos naar de volgende processtap worden getransporteerd. Extra apparatuur zoals klontenbrekers, passeerzeven enz. bieden uitkomst en kunnen vaak plaatsbesparend direct in het legingssysteem worden geïntegreerd. Welke ondersteuning en producten biedt u de gebruiker om dat probleem op te lossen? We hebben ons productassortiment zodanig gestructureerd dat we voor elke taak en elk stortgoed de passende oplossing kunnen bieden. Op het gebied van big-bag-leging vertrouwen we daarom op twee verschillende concepten: de BasicLine-serie als een kosteneffectief systeem voor eenvoudige legingstaken en de PremiumLine-serie voor zowel veeleisende legingstaken als individueel ontworpen legingssystemen. Beide systemen zijn modulair opgebouwd en kunnen dus geheel naar behoefte met extra apparatuur worden uitgerust. Omdat we ook gespecialiseerd zijn in het zeven, mengen, transporteren en doseren van stortgoederen, richten we ons niet alleen op het zuivere legingsproces, maar ook op de voor- en achtergeschakelde processen. Naast autarkische legingsstations ontwerpen en produceren we daarom ook complete installatie-eenheden. Welke trends ziet u op dit moment op het gebied van stortgoedleging en waar denkt u dat de reis de komende jaren heen zal gaan? Wij constateren dat vooral in sommige industrieën de eisen aan de hygiëne voor de toegepaste apparatuur stijgen en daarmee ook de eisen die aan de documentatie en de kwalificatie van de installaties worden gesteld. Ook de dichtheid van de componenten speelt een steeds belangrijkere rol. Een andere trend is de toenemende vraag naar flexibele oplossingen die aan veranderende omstandigheden kunnen worden aangepast. Dit kan alleen worden bereikt met modulaire oplossingen die in het ideale geval ook later nog kunnen worden aangepast, zonder dat de hele installatie moet worden gedemonteerd. Dit hebben we op het gebied van de leging bijvoorbeeld gerealiseerd met een station waarbij de transport- en doseerelementen eenvoudig kunnen worden vervangen, afhankelijk van het te legen product. Ook bij het vullen willen klanten zich steeds vaker niet op één bepaalde soort container vastleggen, maar met één installatie ook big bags, vaten of kleine containers kunnen vullen.

Geschreven door