Recyclingbedrijf Indaver in Doel (België) heeft een verwerkingslijn van Bulk .id in gebruik genomen voor de verwerking van bodemassen. In de lijn zijn een Spaleck-hopper en Steinert-installaties geïntegreerd. De bodemassen zijn afkomstig van niet-gevaarlijk afval dat wordt verbrand in drie roosterovens. Uit de ruwe bodemassen worden eerst met behulp van een stangenzeef grote stukken metaal en stenen verwijderd. Daarna scheidt een Steinert trommelzeef uit de bodemassen grove delen af (»50 mm). Deze materiaalstroom wordt ontijzerd en daarna afgevoerd naar de stort. De kleinere delen («50 mm) worden gewassen, waarbij het organische materiaal wordt teruggevoerd naar de roosterovens. Het anorganisch materiaal wordt in een zeef- en wasinstallatie verdeeld in drie fracties: 6-50 mm, 2-6 mm en «2 mm. De eerste twee fracties worden ontijzerd, waarna een Steinert Eddy Current-installatie de non-ferro metalen uit de bodemassen haalt. De inerte rest van beide fracties is als nuttige grondstof voor bouwstoffen inzetbaar. De kleinste fractie («2 mm) wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. “Met de verwerkinslijn worden de bodemassen volledig volgens de VLAREMA wetgeving gerecycleerd”.