In productieprocessen is het vochtgehalte van grondstoffen en/of eindproducten van belang vanwege o.a. de verwerkbaarheid, kwaliteit en kosten. Dosco levert voor de beheersing van o.a. het vochtgehalte inline meetapparatuur op basis van microwaves en NIRS spectroscopie. Microwave vochtmeting baseert zich op de meting van het energieverlies van (microwave) straling, welke wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van watermoleculen in het stralingsgebied. De aanwezigheid van deze watermoleculen is meetbaar als gevolg van het grote verschil van de dielectrische constante van water (80) ten opzichte van die van andere materialen. Microwaves herkennen de aanwezige watermoleculen en maken zodoende onderscheidt met de andere materialen. Voor de (conctactloze) inline meting van vaste stofstromen wordt een zender en ontvanger onder en boven o.a. een transportband geplaatst. (Concentratie)meting in vloeistoffen kan worden gerealiseerd als leidingdeel of flens, welke op een grote leiding of tank wordt geplaatst. De microwave vochtmeetapparatuur wordt niet of nauwelijks beïnvloed door o.a. wisselende PH-waarden, (kleine) kleurverschillen, donkere kleuren, temperatuurverschillen, structuurverschillen, vervuiling van het meetvenster en/of waterdamp/stof tussen meting en het materiaal.