In veel gevallen is een wisselende dichtheid van een produkt van belang om in een volume c.q. bij volumebelading toch de juiste hoeveelheid massa en de juiste energetische waarde af te zonderen/doseren. Tegelijkertijd is daarbij ook het vochtgehalte van belang. Teveel vocht leidt tot kwaliteitsverlies, te weinig vocht kan op jaarbasis tot een aanzienlijk financieel verlies leiden, zoals bijv. in een veevoeder/petfoodbedrijf met een jaarproduktie van 250.000 ton á € 250,00 per ton = € 62,5 mln, waarbij met de optimale beheersing van het vochtpercentage met 0,5% meer of minder vocht, een bedrag is gemoeid van € 312.500,- per jaar. Dosco B.V. te Soest biedt hiervoor de ideale oplossing om de dichtheid en/of het vochtpercentage van een produkt inline te meten, door het produkt met max. 5l./min. door de zogenoemde PelletScan te leiden. Wanneer een produkt zich in een silo of dagbunker bevindt, wordt het produkt door de bovenliggende inhoud samengedrukt. Wanneer men direkt in of aan deze silo of dagbunker meetapparatuur installeert, meet deze apparatuur de dichtheid van het samengedrukte materiaal waarvan de dichtheid/stortgewicht altijd hoger is als op het moment dat het produkt wordt afgevuld. In de praktijk worden meestal handmatig monsters uit deze silos of dagbunkers genomen. Dit handmonster is vrij van de druk in de bunker en heeft daardoor automatisch een lagere dichtheid/stortgewicht als het produkt in de bunker en leidt tot foutieve constateringen. Deze procedure kan met de PelletScan worden verbeterd en geautomatiseerd, waardoor inline en op nauwkeurige wijze de dichtheid en/of het vochtpercentage van een produkt nauwkeurig kan worden vastgesteld. Deze meetwaarden zijn onmiddellijk beschikbaar voor het bedieningspersoneel en het bovenliggend systeem waarmee het proces verder kan worden geoptimaliseerd en beheerst. De meting is gebaseerd op het gebruik van microgolven (10mW) welke het vochtpercentage tot op beter dan 0,1% van het meetbereik kunnen vaststellen, terwijl tegelijkertijd op gepatenteerde wijze de bemeten hoeveelheid massa in het vaste volume wordt vastgesteld. In alle bij Dosco B.V. van toepassing zijnde microgolf vochtmeet apparatuur, wordt gebruik gemaakt van de gepatenteerde dichtheidscompensatie welke er altijd voor zorgt om de ernstige meetfouten te voorkomen welke optreden bij varieerende dichtheden.