Induvac levert sinds kort een vernieuwd programma aan schroefvacuümpompen. De pompen zijn compleet opnieuw ontwikkeld, wat o.a. resulteert in een lagere uitblaastemperatuur, een minder hoog opgenomen vermogen en een lager geluidsniveau. Door een robuust design veroorzaakt de pomp een minimum aan trillingen, waardoor de standtijd toeneemt. De pomp is zo ontwikkeld dat onderhoud eenvoudig uitgevoerd kan worden om de onderhoudskosten te beperken tot een minimum. Capaciteiten beginnen bij 125 m3/h en eindigen bij 2250 m3/h. Er is een einddruk haalbaar van 0,01 mbar(a). De schroefpompen worden voornamelijk toegepast bij moeilijke applicaties, waar andere pompen niet ingezet kunnen worden zoals bij olieraffinaderijen, destillatie processen, ontgassen en dampterugwinning. Maar de pompen kunnen ook toegepast worden voor applicaties waar nu vloeistofringvacuümpompen of draaischuifvacuümpompen worden toegepast. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling verkoop of bezoek onze website.

Geschreven door