Na een sterke eerste helft van 2011 is de productiegroei binnen de Nederlandse industrie in de tweede jaarhelft snel afgenomen. De consument is onzeker, overheden bezuinigen en bedrijven stellen investeringen uit. De productiegroei komt in 2011 nog uit op een verwachte 3%. Voor 2012 rekent ING Economisch Bureau op lichte krimp van de productie met 1%. De voedingsmiddelenindustrie laat in 2012 naar verwachting de hoogste groei zien met 0,5%, terwijl de transportmiddelenindustrie de productie het hardst ziet teruglopen (-7%). Hoewel dalende grondstofprijzen fabrikanten aan inkoopzijde enige lucht geven, zal druk op de marge blijven door de zich matig ontwikkelende eindvraag. Recessie eurozone raakt exporterende industrie De lichte economische krimp in de tweede helft van 2011 die voor de eurozone wordt voorzien, heeft zijn weerslag op de Nederlandse industrie. De productiegroei bedroeg in het eerste half jaar circa 4,5% maar zal terugvallen tot ongeveer 1,5% in de tweede helft van 2011 2012 belooft een economisch moeilijk jaar te worden, waarbij de industriële productie naar verwachting licht zal krimpen (-1%). Niet alleen komt de binnenlandse eindvraag moeilijk op gang door afnemende koopkracht en uitstel van investeringen, ook de exportorders staan onder druk. Export is voor veel industriebranches de drijvende kracht achter de productiegroei van de afgelopen anderhalf jaar geweest. Machinebouw: even een terugval in 2012 na recordjaar Over een langere periode bezien is de machinebouw de groeidiamant van de Nederlandse industrie. De productie van machinebouwers ligt in 2011 bijna 80% boven het niveau van 1995. De chemie volgt met 43% groei op gepaste afstand (zie figuur 4a en 4b). Ook gedurende de huidige crisis toont de machinebouw een robuuste industrietak te zijn. De productie bereikt in 2011 met een verwachte groei van 8% een nieuw record. Toch is het niet alleen maar zonneschijn. De verslechterde economische omstandigheden raken de machinebouw sterk, omdat vervangingsinvesteringen zo veel mogelijk worden uitgesteld en uitbreidingsinvesteringen bij veel bedrijven niet nodig zijn door een afzwakkende eindvraag. Het laatste kwartaal van 2011 zal daarom al een duidelijk minder kwartaal worden. In 2012 volgt naar verwachting een krimp van de productie met gemiddeld 3,0%.