De investeringen van de Nederlandse industrie in nieuwe machines en installaties lopen terug. In 2011 stijgen de investeringen nog met 20% tot bijna € 4,9 miljard, maar als gevolg van minder orders en onzekerheid over de economische toekomst verwacht ING Economisch Bureau in 2012 een daling aan investeringen in nieuwe machines van 10%, tot € 4,4 miljard. Dalende productie maakt industrie voorzichtig In de tweede helft van 2011 ligt de industriële productie in Nederland lager dan in de eerste helft. Omdat door de aanhoudende economische onzekerheid ook de productie in 2012 naar verwachting zal krimpen (-1%), lopen investeringsorders momenteel terug. Omdat machines steeds vaker op order worden geproduceerd (vanwege een lager voorraadrisico of in verband met klantspecifieke productie) is er een gemiddelde levertijd van drie tot zes maanden. In de tweede helft van 2011 worden hierdoor nog relatief veel nieuwe machines in gebruik genomen, waardoor de groei over heel 2011 naar schatting rond de 20% ligt. In 2012 zullen de investeringen in machines echter dalen met naar schatting 10% tot € 4,4 miljard.