“Meten is weten” is een bekend gezegde. En in diverse industrieën wordt er dan ook veel gemeten in een laboratorium, maar hoe zorg je er nu voor dat het monster dat wordt genomen ook representatief is. En hoe doe je dit bij grove producten zoals bij productstromen uit de bosbouw zoals deze worden gebruikt voor energieopwekking. Met deze vraag werd Inadco systems benaderd door CBI Europa. CBI Europa is een Europese dochter van het beursgenoteerde Amerikaanse moederbedrijf CBI met het hoofdkantoor in Nijverdal, Nederland. CBI verzorgt wereldwijd totaal oplossingen en apparatuur voor in de bosbouw en in de energieopwekking. Voor een nieuwe installatie bij de energiecentrale in het Finse Vaasa was CBI Europa op zoek naar een systeem om automatisch monsters te nemen uit een productstroom van gechipt bosbouwhout. In deze nieuwe installatie wordt met behulp van een 1000 kW chipper hout uit de bosbouw versnipperd. Het gaat hierbij niet alleen om kleine takjes, maar ook hele boomstammen en boomstronken worden door deze chipper gereduceerd tot snippers van ongeveer 1-15 cm. Deze snippers worden vervolgens met een transportbandsysteem naar een silo gebracht om in een later moment gebruikt te worden bij de opwekking van groene energie. Het verzamelde productmonster wordt gebruikt om de energiewaarde uit te rekenen waarop vervolgens de levering wordt gefactureerd. Belangrijk bij het verzamelen van een juist en representatief productmonster is dat dit telkens weer op eenzelfde manier, met het juiste interval en met voldoende product moet worden uitgevoerd. De oplossing voor de monstername is gevonden in een afgeleide van de Inadco densimeter waarbij elke 5 seconden met een roterende vlakke plaat een monster uit een productstroom wordt genomen en verzameld in een wegend opgestelde cilinder. Als gebruiker van de Sampler kan de gebruiker door keuze uit een 4-tal beschikbare parametersets kiezen met welke interval er een monster uit de productstroom wordt genomen en wat de gewenste hoeveelheid verzameld product is. Zodra de gekozen hoeveelheid product verzameld is zal de monstername tijdelijk stoppen en wordt de cilinder leeg gemaakt door het openen van de bodem. Het verzamelde product glijdt uit de cilinder via een onderliggende glijgoot naar een van de twee klaarstaande opvangtonnen. Nadat de cilinder is geledigd zal de glijgoot van positie wisselen om de volgende verzameling naar de andere monster-ton te brengen. Ondertussen is de Inadco sampler weer gestart met het nemen van nieuwe deelmonsters. Met deze volautomatische sampler heeft INADCO naast de Bulkdichtheidmeter, Vochtmeters, Checkwegers en Weegbanden weer een nieuw eigen product.

Geschreven door