In de online colleges van SPS | Solids Process Solutions maak je, in 7 stappen, verdeeld over 15 colleges, kennis met de belangrijkste aspecten van stortgoed, op weg naar optimaal doseren. In deze video, college 14, vertel ik meer over STAP 6, het berekenen van de ontluchting, voornamelijk tijdens het navullen. We kijken naar de selectieparameters, selectietool FeederSelect 4.0 en laten 4 rekenvoorbeelden zien. In deze nieuwe versie van FeederSelect is er een uitbreiding opgenomen voor het berekenen van de ontluchting. Het door SPS | Solids Process Solutions ontwikkelde programma, selecteert geschikte feedertype(s) op basis van in te geven procesgegevens van de doseertoepassing. Dit is geheel zelfstandig in te voeren op ieder gewenst moment. Voor meer informatie en kosteloze registratie volg je deze link: https://zcu.io/vHkW Nauwkeurig en constant doseren van grondstoffen aan het proces is bepalend voor het eindproduct. Productafkeur én stilstand door brugvorming, verstopping of stofvorming wil je immers voorkomen. Registreer je voor de online colleges door op de link "Online Colleges" te klikken en wij helpen je op weg naar optimaal doseren https://zcu.io/Dj2H

opleiding