Een bandweeginstallatie wordt ingebouwd in een bij de gebruiker aanwezige c.q. nieuw aan te schaffen bandtransporteur. Bij een bandweeginstallatie wordt een gedeelte van het zich op de band bevindende materiaal gewogen, terwijl de snelheid waarmee het materiaal wordt voortbewogen, wordt gemeten m.b.v. een tachometer. Beide signalen worden in de bijbehorende elektronica met elkaar vermenigvuldigd. Aansluitend wordt de productstroom in kg/hr alsook de gepasseerde hoeveelheid in kg gepresenteerd. IJkwaardig in de klassen (0,25) 0,5%, (0,5) 1%, (1) 2%.