Is doseren en stromingsgedrag van poeders en stortgoed voor u belangrijk en zijn variaties in de kwaliteit en kwantiteit van uw produkt problemen welke u wakker houden? Dan biedt Delft Solids Solutions nu de mogelijkheid om - naast de reguliere karakterisering van poeders op deeltjesgrootte, porositeit en dichtheid - Hosokawa-poeder-tests uit te voeren aan uw stortgoed om stromingsgedrag nader te onderzoeken. De Hosokawa powder tester maakt gebruik van empirische methoden die het gedrag van poeders tijdens bewerking en handling nabootsen. De testen kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met ASTM D 6393 en geven inzicht in een tiental parameters welke de basis vormen voor de zgn. Carr indices. De Hosokawa powder tester is door Delft Solids Solutions reeds meerdere malen succesvol toegepast in samenwerking met partners uit de food en farmaceutische sector om stromingsproblemen in de productie en opslag van poeders in kaart te brengen. De werking en toepassing van de Hosokawa powder tester kan verder worden bediscussieerd tijdens de easyFairs Solids2009 beurs van 25-26 november 2009 in Ahoy, Rotterdam, op stand nr. 1148.