Atlas Copco Compressors Nederland heeft van NedTrain een belangrijke opdracht ontvangen voor de levering van 274 remlucht-compressoren en reserveonderdelen. De waarde van de order bedraagt ruim € 7,9 miljoen. NedTrain en NS Reizigers spannen zich gezamenlijk in om het NS materieel onderhoudsvriendelijker te maken. De prestaties van de Atlas Copco compressor en de Atlas Copco organisatie zijn in dit verband bepalend geweest voor de keuze van NedTrain. De toegepaste technologie zorgt voor een hoge betrouwbaarheid van de gehele reminstallatie en dat betekent minder uitval van treinen voor onderhoud. Nog dit jaar zal een treinstel met twee prototypes GAR 5 worden uitgerust. De compressoren zijn ondermeer voorzien van een membraandroger en een OSC olie- waterscheider, waarmee condensaat zonder restolie direct geloosd kan worden. De levering van de totale order vindt plaats in 2005 en 2006. In nauwe samenwerking tussen de gebruiker, de verkooporganisatie en de fabriek is een maatoplossing gevonden, die doorslaggevend is geweest voor Atlas Copco.