FHI en FEDA sluiten akkoord over gezamenlijke organisatie van beurs in 2014 Na een periode van constructief overleg is vandaag een memorabele overeenkomst tussen de Federatie Het Instrument (FHI) en de Federatie Aandrijven en Automatiseren (FEDA) ondertekend. Afgesproken is dat beide brancheorganisaties intensief gaan samenwerken om de vakgebieden industriële -automatisering, -elektronica, aandrijftechniek en laboratoriumtechnologie onder de aandacht te brengen. In 2014 zal er samen een nieuwe beurs georganiseerd gaan worden voor de gezamenlijke achterban, de markt krijgt hierdoor één duidelijk moment voor een beursbezoek. Beide voorzitters van FEDA en FHI stellen unaniem: “Deze samenwerking brengt de krachten bijeen van beide organisaties. Dit leidt zeker tot een industrie brede beurs, waar mensen graag tijd voor vrij gaan maken”. Marcel van Haren (FEDA) en Paul Petersen (FHI) zijn erg blij dat op deze wijze invulling is gegeven aan een wens die al lang leefde in de achterban van beide organisaties. “Als wij samen niet kunnen laten zien dat we samenwerken, hoe kunnen we het dan van onze leden verwachten”, zegt Van Haren direct bijgevallen door Petersen “De markt is gebaat bij deze samenwerking, net als de leden en de beide federaties”.