Verbaten Stortgoedtechniek (VST) met aandacht voor ledigen, doseren, ompakken en afvullen. Op stand 1114 presenteert Verbaten Stortgoedtechniek bv tijdens de easyFairs Solids 2009 in Ahoy Rotterdam interessante varianten van de VST zakkenafvulunit. Met verwisselbare doseersystemen zijn zowel granulaten, slecht stromende poeders en breukgevoelige producten af te vullen in zowel open mondzakken als ventiel zakken Tevens wordt er een doseer- en vulsysteem gepresenteerd met een Kokeisl uitdraag/doseer combinatie. De stand om te bezoeken als u naar oplossingen zoekt om zakken of bigbags op maat te kunnen ledigen, om te pakken, vullen met alles wat daarbij hoort.