Jaarlijks spoelen wij enorme hoeveelheden energie onbenut door onze riolen. Tot voor kort was het niet eenvoudig deze energie uit het rioolwater te halen zonder de doorstroming van het riool nadelig te beïnvloeden. Met het revolutionaire Therm-Liner systeem hebben wij nu een techniek voor handen die deze energie (warmte) kan terugwinnen en de doorstroming van het riool vrijwel geheel in tact laat. Door alle seizoenen van het jaar is de watertemperatuur van het riool gemiddeld 16 tot 18°C. Door gebruik te maken van onze hoogwaardige warmtepomp van AWES (zeer hoge COP-waarden) kunnen we deze laagwaardige watertemperatuur naar maximaal 80°C brengen om kantoren, huizen of processen te verwarmen. Voor een zo hoog mogelijk rendement adviseren wij een zo laag mogelijke installatietemperatuur te kiezen om daarmee te energiekosten verregaand te beperken. Het Therm-Liner systeem (warmtewisselaar) wordt op de bodem van het riool neergelegd. Het rioolwater stroomt over en onder de Therm-Liner door zodat er een maximale overdracht van de warmte wordt bereikt. Door het compacte, frontale en het zeer gladde oppervlak van de Therm-Liner wordt de doorstroom van het rioolwater nauwelijks gehinderd. Geveke levert het Therm-Liner systeem met warmtepompinstallatie turn-key aan u op. Daarbij neemt Geveke het bovengrondse gedeelte (warmtepompinstallatie) voor haar rekening en werken wij voor het ondergrondse gedeelte (riool en leidingen) samen met het gerenommeerde Van der Valk & de Groot. Voor u betekent dat één aanspreekpunt met de expertise van specialisten op hun vakgebied. Door de warmte uit het riool her te gebruiken, levert u een bijdrage aan een beter milieu en kunt u zich als Groene overheid of Groen bedrijf profileren. Het mooiste is dat u dit ook nog een lagere energierekening oplevert!