De oprichting van de grootste vakbond van Europa voor industrieel personeel vordert gestaag Nationale vakbondsleiders van de drie Europese vakbondsfederaties EMF, EMCEF en ETUF: TCL hebben op 31 januari 2012 te kennen gegeven bereid te zijn hun krachten te bundelen in een op handen zijnde fusie. Samen vertegenwoordigen zij acht miljoen werknemers en hiermee wordt de nieuwe vakbondsfederatie de grootste in haar soort in Europa. De federatie wil haar stem laten horen en haar acties doen laten voelen in heel Europa. De nieuwe vakbondsfederatie voor industrieel personeel zal zich toeleggen op de strijd voor een dynamisch economisch raamwerk dat de industrie in staat stelt te floreren als een motor voor werkgelegenheid en duurzame groei. Tegelijkertijd eist men dat de industrie tegemoet komt aan haar verantwoordelijkheden ten opzichte van de werknemers binnen de sector. Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de uitvoerende organen hebben de drie oprichtende organisaties unanieme overeenstemming bereikt over een politiek programma, nieuwe statuten en de kandidaten voor het politiek leiderschap van de nieuwe organisatie. Het politieke programma richt zich op zaken als sociale vooruitgang, sociale rechten, nationale, sociale en werkgelegenheidswetgeving en praktijken, eerlijk salariëring en goede werkomstandigheden. Het recht op het kunnen voeren van collectieve onderhandelingen en het recht op actievoeren staan eveneens hoog op de agenda van de organisatie. Meer informatie is te vinden op de websites van de organisaties: class=pyl0 href=http://www.emf-fem.org target=_blank>EMF (European Metalworkers’ Federation) class=pyl0 href=http://www.emcef.org target=_blank>EMCEF (European Mine, Chemical and Energy Workers’ Federation) class=pyl0 href=http://www.etuf-tcl.org target=_blank>ETUF-TCL (European Trade Union Federation: Textiles, Clothing, Leather)