De Geroldinger Oszillomat is een eenvoudig en ingenieus uitdraagsysteem dat bestaat uit een op maat gemaakte siloaansluiting en kantelende losbalken. Deze regelbare balken genereren een massastroom vanuit de silo die essentieel is voor het uitdragen van het meest complexe stortgoed. De Oszillomat is een veilige alles in 1 oplossing die zeer moeilijke stortgoederen losmaakt, doseert en voorzichtig afvoert. U heeft altijd maximale controle omdat de materiaalstroom automatisch kan worden bewaakt en geregeld vanuit een bedieningscentrale. Door de uitdraagwijze gaat het lossen van bulkgoederen altijd met een hoge gelijkmatigheid en met de juiste hoeveelheid. Dit garandeert een zeer efficiënt proces zonder storingen en productieverlies.

Geschreven door