Jongerius Govatec en Prosysta hebben besloten om per januari 2010 te fuseren. Jongerius in Nederland en Govatec in België, beide onderdeel van de Verder Groep, hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de integratie van hun services en diensten om u als klant beter van dienst te kunnen zijn. Onder de druk van de crisis is de laatste stap in dit integratie proces versneld gezet in mei 2009. Met als resultaat één sterk bedrijf. In het afgelopen half jaar is Jongerius Govatec onder leiding van een vooruitstrevend management begonnen met de ontwikkeling tot een slankere, professionele organisatie met ambities voor de toekomst. Zo werken wij al jaren nauw samen met innovatieve leveranciers en hebben wij inmiddels ook onze interne processen aangepast aan de hedendaagse ontwikkelingen. Onze uitgangspunten zijn het leveren van kwalitatief hoogstaande oplossingen voor de handelingen van vaste stoffen en een nog betere dienstverlening door uitsluitend kundige vakmensen. Prosysta is een relatief jonge organisatie, actief in onze branche. Ook zij stellen kwaliteit en goede dienstverlening voorop en wij herkennen elkaar het meest in de toekomstvisie en perspectief. Jongerius Govatec en Prosysta hebben daarom besloten tot het fuseren tot één nieuwe organisatie. Door Jongerius Govatec en Prosysta aan elkaar te verbinden creëren we samen één sterke organisatie in de solids handling en processing. Deze fusie zal voor een uitwisseling van kennis zorgen en een aanvulling en uitbreiding van ons dienstenpakket. Samen kunnen wij sneller reageren op ontwikkelingen in de markt maar ook slagvaardiger optreden. Wij zijn dan ook blij om per 1 januari 2010 deel uit te maken van de nieuwe solids organisatie. En hopen ook in 2010 u weer te kunnen overtuigen van onze kracht!