De Fluke 1630 is een aardingsweerstandtester die het meten van aardingsweerstand aanzienlijk vereenvoudigt. Bij deze “elektrodeloze” test is het overbodig aardingspennen te gebruiken of het aardingssysteem van de elektrische installatie te ontkoppelen. Lekstroometingen kunnen worden uitgevoerd zonder dat daarvoor het circuit onderbroken hoeft te worden. Deze meetmethode bespaart tijd en is veiliger dan een test waarbij het circuit wordt onderbroken. Naast het uitvoeren van een aardingsweerstandmeting en een lekstroommeting kan de Fluke 1630 een TRMS-stroommeting en een doorbeltest uitvoeren. Het instrument is voorzien van een hold-functie waarmee meetresultaten op de display worden vastgehouden. De registratiefunctie zorgt ervoor dat meetresultaten worden opgeslagen en later op de display kunnen worden weergegeven. Automatische zelfkalibratie garandeert de juiste meetwaarden.

Geschreven door