In industrieën en processen waar bulkgoederen (stortgoederen) worden verwerkt zijn flowmetingen een zeer belangrijk aspect voor het meten, regelen en bewaken van het proces. Doordat bulkgoederen in vele types en vormen voorkomen is het belangrijk de juiste sensor te kiezen die aansluit bij het type flow en de eisen vanuit de industrie. Envea heeft drie verschillende flowmetingen in haar assortiment welke breed inzetbaar zijn van 0,1 kg/h tot 350 t/h: - PicoFlow: 0,1 – 100 kg/h - SolidFlow 2.0: 100 kg/h – 20 t/h - MaxxFlow: 1 t/h – 350 t/h <b>PicoFlow – massaflow van 0,1 – 100 kg/h</b> De PicoFlow is geschikt voor het meten van kleine hoeveelheden, waarbij gedacht moet worden aan 0,1 tot 100 kg per uur. De sensor is speciaal ontwikkeld voor het meten van poederflow in transportleiding met lage concentraties. Het kan worden ingezet in pneumatische applicaties en vrije val toepassingen met een minimale valsnelheid van 2 meter per seconde. Typische industrieën waar de PicoFlow kan worden ingezet zijn afvalverwerkingsbedrijven, kalksteenfabrieken en cementfabrieken. Bij een afvalverwerkingsbedrijf bijvoorbeeld, meet de PicoFlow constant de hoeveelheid adsorptiemiddel die vanuit de opslagsilo wordt aangevoerd. Op de foto wordt een applicatie weergegeven waarbij kalkhydraat in kleine hoeveelheden wordt gedoseerd richting het rookgaskanaal, na het verbrandingsproces, om de verontreinigende stoffen te binden. De PicoFlow monitort hierbij de hoeveelheid adsorptie-materiaal welke in het rookgaskanaal wordt toegevoegd om er voor te zorgen dat dit binnen de wenselijke grenzen van 2 – 6 kg/h blijft. <b>SolidFlow – massaflow van 100 kg/h – 20 ton/h</b> Wanneer er een groter debiet wordt verwacht, tot 20 ton per uur, is de SolidFlow 2.0 de juiste flowmeter. Deze sensor wordt voornamelijk gebruikt voor continue flowmetingen van poeder, stof en granulaat met een diameter vanaf enkele micrometers (µm) tot ongeveer 1 centimeter. De SolidFlow 2.0 kan worden ingezet bij pneumatisch transport of in een vrije val situatie aansluitend op een mechanisch transport. De SolidFlow 2.0 wordt onder andere gebruikt in kalkfabrieken waar calciumoxide (ook wel ongebluste kalk of gebarnde kalk genoemd) wordt gemalen in een molen en door een schroeftransporteur wordt getransporteerd naar een goot (vrije val). In deze toepassing meet de sensor een materiaalhoeveelheid van 6 tot 15 ton per uur. <b>MaxxFlow HTC – massaflow van 5 – 350 ton/h</b> De MaxxFlow HTC is speciaal ontwikkeld voor de massaflowmeting van bulkmateriaal met hoge doorvoersnelheden. Het kan hoeveelheden meten tussen de 5 ton per uur tot 350 ton per uur. In het productieproces van cement kan de MaxxFlow HTC voor diverse toepassingen worden ingezet. Lees verder op onze website door aan de rechterkant van deze pagina op ’Lees verder’ te klikken.