In de meeste productieprocessen is de kennis van het vochtgehalte en/of de samenstelling (en/of kleur) van het product van het grootste belang vanwege o.a. de verwerkbaarheid, kwaliteit en kosten. Verwerkbaarheid en kwaliteit zijn voor de hand liggende begrippen. Het kostenaspect wordt over het algemeen sterk onderschat. Door o.a. het vochtgehalte en/of het gewenste aandeel per component van het af te leveren product inderdaad op de gewenste waarde te kunnen aansturen (standaardiseren), zijn op jaarbasis al snel grote financiële voordelen te behalen. Dosco BV te Soest levert voor de inline bepaling van o.a. vet, eiwit, koolhydraten (suikers) en vocht (drogestof en vetvrije drogestof) meetapparatuur gebruik makend van een diëlektrische meetmethode, microgolftechniek (microwaves) of near infra red (NIR) techniek. Het toepassingsgebied loopt uiteen van de (petro)chemie en feed (veevoeder), naar petfood (nat en droog) tot food (voedingsmiddelen waaronder vlees en zuivel) industrie. Het leveringsprogramma bestaat uit: - Inline microwave vocht-/dichtheidsmeting - Inline Hydorpharm - Inline NIR meting - Inline NIR vochtmeting met LED`s - Inline kleurmeting met LED`s - Inline Cheese Master - Inline Diëlektrische vochtmeting in emulsies (o.a. water in olie) - Engineering van hard- en software voor procesimplementatie De inline meting kan, afhankelijk van het te bemeten product, eigenlijk `overal` worden toegepast. Bulk (grond)stoffen kunnen worden gemeten in een bunker(wand), in een glijgoot, op een transportband (van onder- of van bovenaf) en via schroef- of kettingtransporteurs. Vloeistoffen of pasta’s kunnen worden gemeten in tanks, in procesleidingen, bij indampers en/of mengers. Het gemeten vocht-/dichtheidspercentage kan worden gebruikt om een droger of oven aan te sturen. De inline gegevens van een bepaalde mix kunnen worden gebruikt om de toevoer van ingrediënten te regelen, bijvoorbeeld standaardiseren van vet en/of eiwit in zuiveltoepassingen. De grote hoeveelheid verzamelde data kan goed worden gebruikt om procesvariaties te ontdekken, waardoor er een beter inzicht in de procesvoering ontstaat, en kan het proces verder worden geoptimaliseerd.