Met de Paddy van Envea (voorheen SWR) wordt het mogelijk om bij een filtratieproces ná het filtratiesysteem te controleren of er toch nog te grote deeltjes in het proces voorkomen. Als dit het geval blijkt te zijn wordt er een signaal gegeven waardoor een operator snel kan ingrijpen waardoor productieverlies zeer beperkt blijft. <b>Processen met filterinstallaties</b> In bijna ieder proces waar vaste stoffen worden verwerkt is het belangrijk dat de deeltjes van de te verwerken stof voldoen aan de gestelde maximale diameter. Om die reden worden er in deze processen gebruik gemaakt van één of meerdere zeefmachines zodat de deeltjes die te groot zijn uit het proces worden gezeefd / gefilterd. Het komt echter geregeld voor dat er scheurtjes of gaten ontstaan in het zeefrooster met als gevolg dat er te grote deeltjes in het proces komen. In veel processen wordt er daarom geregeld steekproefsgewijs monsters genomen uit het proces om te controleren of er niet te grote deeltjes voorkomen. Als dit het geval blijkt te zijn kan dit duiden op een scheur in het zeeffilter met als gevolg dat een productiebatch onbruikbaar is geworden.