‘Leerzaam en zeer praktisch, een goede mix tussen voorbeelden en theorie’, zo vatte een bezoeker van het seminar ‘ontstoffing in de praktijk’ deze samen. Lampe Technical Textiles ontving op 24 november jl. ca. 80 relaties voor een informatiemiddag over stof- en poederfiltratie. Na een korte introductie werd gestart met een uitleg over technisch textiel en naaldvilt. Daarna ging de aandacht uit naar de afwegingen die gemaakt worden bij het ontwikkelen en kiezen van een optimaal filtermedium bij gestelde proceseisen en gewenste standtijd. Met de uitleg over de juiste werking van een filtersysteem en de functie van een stofkoek op een filtermedium of ’wat is de functie van een membraan op een filtermedium’ werd er antwoord gegeven op vragen uit de praktijk. Ook zijn er verschillende do’s en dont’s bij het instellen van de reiniging gegeven. Het blijkt; op perslucht en standtijd van de filters kan een hoop bespaard worden.. Het ligt niet altijd aan het filtermedium; dit werd besproken in het laatste deel van het seminar, waarin het gehele filtersysteem onder de loep werd genomen. Een systematische onderzoeksaanpak leidt tot beter inzicht en tot het optimaliseren van filterinstallaties. Ook als de emissie niet aan de eisen voldoet kan Lampe Technical Textiles daarin adviseren. Het seminar is ontstaan uit de ervaringen van de mensen van Lampe Technical Textiles en de gesprekken met de klanten die ze dagelijks hebben. In die gesprekken worden veel vragen over Atex, voedingsmiddelenveilig en hét optimale filtersysteem beantwoord, dit wilden we delen met een grotere groep. De dag werd afgesloten met een borrel. ‘Ontzettend bedankt, een leerzame middag’ aldus een bezoeker.

Geschreven door