Door onze website in te delen op toepassingen en branches en ons meer te focussen op de voordelen die het voor specifieke wensen kan leveren is informatie nu snel en gemakkelijk te vinden. Om informatie optimaal weer te geven wordt ook de mogelijkheid geboden verschillende catalogi en bijlagen te downloaden. Deze kunnen op verzoek ook altijd toegestuurd worden. Ook worden er tal van foto’s en toepassingsvideo’s aangeboden in de media bibliotheek. De website is beschikbaar in drie talen (Nederland, Duits en Engels), klik op de externe link hieroner om de website te bezoeken.

Geschreven door