Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum Op 12 november 2013 vindt in Mönchengladbach de 4e Duits-Nederlandse Handelsdag plaats. De focus van de handelsdag ligt op netwerkvorming en matching tussen Nederlandse en Duitse ondernemers. Zakendoen in Nederland en Duitsland, netwerkvorming en individueel advies ten behoeve van Duitse en Nederlandse MKB- en andere bedrijven, alsmede gerichte voorlichting aan het locale Duitse bedrijfsleven staan centraal. Door middel van sector- en regiospecifieke workshops, individuele adviesgesprekken en een netwerkbijeenkomst werden rond 500 deelnemende bedrijven verwacht. Naast advies en informatie ten behoeve van het Nederlands bedrijfsleven word aandacht besteed aan informatievoorziening richting het locale bedrijfsleven (investeringsbevordering) met een duidelijke focus op netwerkvorming en matching tussen Duitse en Nederlandse ondernemers. Daartoe word ondermeer samengewerkt met de DNHK, Agentschap NL, Kamers van Koophandel Nederland en verschillende Duitse partners zoals de Industrie- und Handelskammer (IHK).