Fike ValvEx® is een explosie-isolatieklep die voorkomt dat explosies zich voortplanten doorheen industriële installaties. ValvEx® is een passieve klep, wat wil zeggen dat ze vanzelf sluit als een explosie zich voordoet. Uniek aan deze klep is dat deze na het sluiten vanzelf weer opent zodra het explosiegevaar is geweken. ValvEx® is ATEX-gecertificeerd en kan worden toegepast in productieprocessen waar gewerkt wordt met ontvlambare vaste stoffen die in grote hoeveelheden gemaakt, verhandeld, opgeslagen of verwerkt worden. Vaak ontstaan hierbij explosiegevaarlijke stofwolken. Voorbeelden van zulke processen vindt men in de hout-, chemische-, energie-, voedings- en farmaceutische sector. Fike WarnEx® is een ‘Smouldering Detection System’, een beveiligingssysteem dat het smeulen (een fase die voorafgaat aan de stofexplosie) in een machine of installatie tijdig kan detecteren. Het smeulen wordt in een vroeg stadium gesignaleerd waarna correctieve acties genomen kunnen worden zodat de explosie vermeden wordt. Uniek aan WarnEx® is de electro-chemische detectietechnologie en de gecentraliseerde architectuur waardoor het systeem meerdere detectiepunten kan besturen. De installatie- en onderhoudskosten van WarnEx® zijn substantieel lager en de betrouwbaarheid en stabiliteit van het systeem hoger dan bij concurrerende producten. WarnEx® is ATEX-gecertificeerd en kan worden toegepast in productieprocessen waar gewerkt wordt met brandbare vaste stoffen, zoals suiker, veevoer, meel, papier, textiel, hout, melk-, verf-, metaal- en chemische poeders.