Branchevereniging FEDA (Federatie Aandrijven & Automatiseren) verwelkomt per 1 januari 2013 Rob Hommersen als nieuwe voorzitter. De FEDA ledenvergadering heeft hem 8 november jl. tot nieuwe voorzitter benoemd. Rob Hommersen volgt hiermee Egbert Stremmelaar op die een bestuurstermijn van vier jaar voltooide. Hommersen, CEO bij Endress+Hauser, gaat de uitdaging graag aan. Hommersen, geen onbekende in het vakgebied automatiseren, heeft met 34 jaar ervaring diverse ontwikkelingen mee gemaakt. Toch signaleert hij dat juist nu de dynamiek van de maatschappij met de huidige omgevingsfactoren (m.n. de economie) impact heeft op markt waarin FEDE leden zich bevinden. ‘Trends, bewegingen en hypes hebben invloed op de manier van zaken doen. Daar moeten we samen een antwoord op vinden. Dat is de uitdaging’, aldus Hommersen. Binnen FEDA heeft Hommersen geparticipeerd in een aantal commissies. Zijn voorstellen en creatieve ideeën richten zich op de kern activiteiten van FEDA en zijn van belang voor de gehele sector. Over zijn toekomstige rol als voorzitter zegt hij het volgende: ‘In de rol van bestuursvoorzitter wil ik er werkelijk voor gaan en inhoud geven aan de activiteiten binnen de FEDA. Zowel de markt als de branche zijn volop in beweging. Met elkaar moeten we onze positie bepalen én er alles aan doen om deze positie te behouden’. Hommersen benadrukt dat FEDA behoefte heeft aan ‘zendtijd’. Publiciteit moet de sector interessant én aantrekkelijk maken. ‘De onderwijsportefeuille is bijzonder belangrijk. De behoefte aan vakmensen is enorm en blijft alleen maar toenemen. Als branchevereniging moeten we het belang hiervan aantonen’. Een interessante ontwikkeling is de onlangs beklonken samenwerking tussen FEDA en FHI. ‘De belangen van beide partijen zijn nagenoeg gelijk, het creëren van gezamenlijke win-win situaties lijkt dan ook vanzelfsprekend. De eerste stap is gezet met het organiseren van een beursevent in 2014’, laat Hommersen enthousiast weten. Hommersen is, conform de statuten, de komende drie jaar het gezicht van FEDA