De export van houtpellets van Noord-Amerika naar Europa bereikte in het vierde kwartaal van 2011 het recordniveau van 600.000 ton. Het gehele jaar was goed voor 2 miljoen ton, bijna drie keer zoveel als in 2008. Sinds de export twaalf jaar geleden startte, kwam deze vooral uit Brits Columbia. Langzamerhand is het zuiden van de Verenigde Staten op hetzelfde niveau gekomen. Daar zijn nu zes exportfabrieken actief en nog eens vier verstuurden in de afgelopen zes maanden proefzendingen. De export vanuit Nova Scotia, in het oosten van Canada, stagneert door de recente sluiting van een fabriek. Deze wordt later dit jaar waarschijnlijk heropend zodat de export weer toe moet nemen. Men verwacht in 2012 een kleine toename van de volumes uit zowel de VS als Canada en een scherpe toename in 2013 door de opening van nieuwe fabrieken. In Europa zijn Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk de grootste importeurs. Het VK kent de sterkste groei (Bron: Bioenergy/nsight, juni 20121) Rotterdam Door een brand in een biomassacentrale van RWE in het VK wordt sinds enige maanden relatief veel biomassa doorgeleid naar het continent voor (tijdelijke) opslag. Naar verwachting zal de centrale begin augustus weer volledig operationeel zijn. In de loop van het jaar normaliseert de situatie. In Rotterdam werd in 2011 ongeveer 800.000 ton biomassa aangevoerd, voor verreweg het grootste deel, 600.00 ton, uit Noord-Amerika. De rest komt uit Scandinavië en Rusland. Het VK is een sterke groeimarkt. De Britse regering staat op het punt om een stimuleringsregime voor gebruik van biomassa vast te stellen. In Nederland wordt door de energiesector ongeveer 10% biomassa meegestookt in kolencentrales. Nieuw beleid voor het gebruik in centrales van biomassa moet in Nederland nog worden vastgesteld. De import van biomassa naar Noord West Europa zal naar verwachting in het komende decennium fors doorgroeien. Het Havenbedrijf denkt dat de overslag in de Rotterdamse haven toeneemt tot 8 miljoen ton in 2020.