Bij explosies denkt men vaak aan munitie, vuurwerk of gas, maar het gevaar vanstofexplosies wordt vaak vergeten. Onterecht echter, want stof, afkomstig van vaste materialen die brandbaar zijn, is ook steeds explosief! Als het stof maar voldoende fijn is en er een stofwolk veroorzaakt wordt. Keller en ATEX Keller houdt reeds lang rekening met het gevaar voor stofexplosies bij filterinstallaties. Met de komst van de ATEX richtlijn moest de volledige risicobeoordeling van de stoffilters herwerkt worden. Hier nam Keller het voortouw door ondermeer te zetelen in de commissie die de nieuwe Duitse norm VDI2263-6 uitbracht. Deze norm beschrijft hoe stoffilters beveiligd worden tegen brand- en explosiegevaar. Daarnaast heeft Keller zelf verschillende ATEX gekeurde beveiligingscomponenten ontwikkeld, waaronder de Pro-Flap terugslagklep en de ProBox vlammenfilter. De Pro-Flap terugslagklep, gekeurd volgens de nieuwste norm prEN15089, zorgt ervoor dat in geval van explosie, de explosievlam en –druk niet terug slaat in de afzuigleiding. De ProBox vlammenfilter wordt gebruikt in de afzuigleiding van werktuigmachines die werken met koelsmeerstoffen. Op deze machines worden er olienevels afgezogen naar een centrale filterinstallatie. Ingeval van brand in een machine wordt dmv de ProBox verhinderd, dat de brand zich uitbreidt naar de filterinstallatie en naar de andere machines die op deze filterinstallatie aangesloten zijn.