Op 3 februari heeft CEN een conceptopdracht voor het maken van normen voor pyrolyse olie. Toepassing van dit product in boilers, gas turbines, diesel motoren en eventueel transportbrandstof door upgrading en coproductie in olieraffinaderijen worden door de Europese Commissie mogelijk geacht. Zowel de EC als CEN beraden zich nu op een aanpak om te komen tot kwaliteitsspecificaties en ander normen. Geïnteresseerden kunnen zich bij NEN melden in afwachting van een definitieve opdracht naar CEN na maart 2012. Pyrolyse olie wordt geproduceerd door snelle pyrolyse waar biomassa onder een inerte atmosfeer bij ongeveer 500 °C wordt verwarmd en omgezet in vloeibare bio-olie. Verschillende bedrijfsconsortia in Europa en Noord-Amerika hebben plannen om de productie te vercommercialiseren. Pyrolyse olie kan fossiele brandstoffen vervangen in stationaire toepassingen zoals boilers, industriële ovens, gasmotoren en turbines voor elektriciteitsopwekking (zie figuur). Verschillende chemicaliën, waaronder geur- en smaakstoffen, harsen, agro-chemicaliën, kunstmest en brandstofadditieven, kunnen via pyrolyse uit biomassa geëxtraheerd worden. Het ontwerpmandaat vraagt om kwaliteitsspecificaties voor pyrolyse olie om zware stookolie, lichte gasolie en dieselolie te vervangen. Daarnaast dient gekeken te worden naar het product als halfproduct voor synthetisch gas (grondstof voor gas-to-liquid producten) en voor raffinageprocessen ter vervanging van ruwe olie. Het onderwerp valt hoogstwaarschijnlijk onder CEN/TC 19, welke door Nederland voorgezeten wordt.