Wat zijn Eurocodes? Eurocodes zijn Europese normen voor het toetsen van de constructieve veiligheid van alle mogelijke bouwconstructies: van gebouwen tot bruggen, van masten tot silo’s, van schoorstenen tot keerwanden. De Eurocodenormenfamilie bestaat uit 58 delen. Sommige delen zijn van belang voor elke constructeur, andere delen zijn voor specialistische toepassing. De Eurocodes bieden ruimte om bepaalde factoren en coëffi ciënten die het veiligheidsniveau regelen, per land in te vullen in een nationale bijlage. Alle Europese lidstaten hebben afgesproken om per 31 maart 2010 hun nationale normen voor constructieberekeningen in te trekken. In Nederland komen de Eurocodes in plaats van de TGB-normenserie (NEN 6700 t/m NEN 6790). Deze TGB-normen worden nu nog wel voorgeschreven door het Bouwbesluit. Bij het verschijnen van het nieuwe Bouwbesluit (naar verwachting per 1 januari 2012) verandert dit. Vanaf dat moment worden de Eurocodes de aangewezen normen voor constructieve veiligheid. Wat zijn nationale bijlagen? Een Eurocode biedt aan alle Europese lidstaten op hoofdlijnen uniforme principes en bepalings methoden voor constructieve opgaven. Soms kan er een keuze worden gemaakt uit meerdere bepalingsmethoden, als die per land mogen verschillen. Elke Europese lidstaat heeft de mogelijkheid om een Eurocodedeel aan te vullen met eigen waarden en keuzen in de nationale bijlage. Deze Nationally Determined Parameters (NDP) zijn dus onmisbaar voor het toepassen van dat Eurocodedeel in dat land. De Europese Commissie streeft er wel naar om deze nu nog toegestane nationale afwijkingen in de toekomst verder terug te dringen.