Grote batches O-ringen, vlakke ringen, eenvoudige vormdelen, oliekeerringen en kunststofartikelen tot 80 mm: ERIKS kan deze 1-op-1 controleren met de 100% controlemachine. En daarmee volledig op 100% goede leveringen vertrouwen. Het controleren van kleinere rubber en kunststof onderdelen was altijd handwerk. Echter, mensenhanden en -ogen zijn foutgevoelig, zeker als het om kleine onderdelen gaat. De gevolgen kunnen groot zijn, denk aan lekkages van gas of giftige vloeistoffen. Met de 100% controlemachine zijn fouten uitgesloten. Eerst vindt er een batchgewijze materiaalinspectie plaats. Daarna wordt elk artikel afzonderlijk gecontroleerd op toleranties, vlakheid en imperfecties, zoals vliezen. Met 24 camera’s worden de boven-, binnen-, zij- èn onderkant onder de loep genomen. Uitsluitend de producten die 100% goedgekeurd zijn, worden geleverd. Dit geldt uiteraard ook als ERIKS de artikelen voor de klant op voorraad houdt. Op het ERIKS YouTube kanaal is te zien hoe de controlemachine in de praktijk zijn werk doet. Batchcontrolemachine Nieuw is ook de batchcontrolemachine. Deze wordt ingezet bij onze standaard controlemethode voor batches van alle soorten artikelen. De nieuwe Quality Management module waarmee we sinds kort werken, bepaalt de hoeveelheden die steekproefsgewijs moeten worden gecontroleerd. Met de batchcontrolemachine kunnen we snel en nauwkeurig alle meetgegevens van het betreffende product genereren, inclusief Cp- en Cpk- waardes conform de ISO 3601-normen. Uiteraard wordt alle informatie digitaal opgeslagen en zijn meetrapporten direct af te drukken. Klanten die 1-op-1 controle wensen, kunnen een 1-op-1 controle aanvragen op de 100% controlemachine. Quality Management module De nieuwe ERIKS controlemachines vormen een aanvulling op de SAP Quality Management module die in het ERP-systeem is doorgevoerd. In deze module wordt alle informatie rondom kwaliteitscontroles in de gehele goederenstroom digitaal en centraal vastgelegd. Het resultaat hiervan is een betere productkwaliteit, traceerbaarheid, certificaatuitgifte en klachtenafhandeling. Met deze interne efficiencyslag verstevigt ERIKS haar rol als koploper in de markt en voldoet zij nog beter aan de hoge eisen van de (OEM-)markt als het gaat om kwaliteitsborging.