In het kader van het Europese afvalstoffenbeleid hebben de overheden een afvalhiërarchie aangebracht in afvalbeheer: eerst preventie, dan hergebruik en recyclage en – als het niet anders kan – storting. Met het oog de gezondheid van mens en milieu tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen te vrijwaren en verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan opteren de lokale overheden voor een discriminerend belastingregime inzake afval waarbij de belasting op gestort afval hoger ligt dan die op de andere oplossingen voor afvalbeleid. Daardoor zal in de nabije toekomst de interesse voor rendabele herwaarderingsoplossingen fors stijgen bij afvalproducenten die te kampen hebben met omvangrijke hoeveelheden inert puin. Positieve waarde van inert puin Bouw- en slooppuin en afval uit delfstoffenwinning en bosbouw wel eens inert puin genoemd hebben een enorm economisch potentieel. Probleem daarbij is de scheiding en recycling van de fracties. De specialist in stortgoedtechniek SINEX INDUSTRIE heeft trilapparatuur ontwikkeld om hout te scheiden van recyclinggranulaat. Het puin wordt gedeponeerd op een triltransporteur en met een grote hoeveelheid water besproeid waarbij de granulaatfractie door trilbeweging naar boven wordt verwijderd terwijl het hout dat op het sproeiwater drijft natuurlijk naar beneden stroomt. Daarna wordt het water van het herwonnen hout geschud door een ontwateringszeef. Met triltechniek kunnen heterogene aggregaten gemakkelijk herwonnen worden en geherwaardeerd door vergisting van het organisch afval. Deze strategie past perfect in de afvalhiërarchie van de Europese overheden die duurzaam willen omgaan met grondstoffen en materialen in het afvalbeheer. Daardoor staat herwaardering van organisch afval voorop in plaats van verbranding als energiebron en zeker gewoon storten. Nieuwe toepassingen voor de triltechniek De constructeur SINEX INDUSTRIE, partner van EPPE, heeft een breed gamma trilzeven ontwikkeld. Deze apparatuur verhoogt de recycleerbaarheid van afval met een groot aantal toepassingen zoals delfstoffenwinning waar de bovenste lagen organisch afval bevatten, het uithalen van boomstronken en wortels in houtteelt of gewoon de recyclage van selectief ingezameld groenafval.

Geschreven door