Het analytisch laboratorium van Delft Solids Solutions beschikt over een nieuwe analysetechniek die rechtstreeks informatie geeft over deeltjesvorm: Dynamische Deeltjesvorm Analyse. Ieder materiaal bezit specifieke vorm parameters waarmee off-specs batches makkelijk kunnen worden herkend. Het gebruik van slimme vormfilters kan bovendien verschillende soorten deeltjes van elkaar onderscheiden. Een mengsel van bijvoorbeeld luchtbellen en deeltjes kan hierdoor beter worden gekarakteriseerd. Tijdens de meting zijn de deeltjes in het meetgebied altijd ‘live’ zichtbaar via een beeldmonitor, zien is geloven. Toepassingsvoorbeelden: verontreinigde olie en afvalwater, lengte breedte verhouding van vezels in de papierindustrie, deeltjesvorm verandering tijdens malen en pneumatisch transport en deeltjesgrootte en -vorm analyse in het algemeen.