Het CBS heeft ingeschat dat er dit jaar fors minder uien en aardappels beschikbaar zijn als gevolg van de extreem warme en droge zomer. De Oogstraming 2018 van het CBS schat de oogst van consumptieaardappelen op zo’n 3,1 miljoen ton, 23 procent minder dan in 2017. Voor zaaiuien wordt de opbrengst geraamd op 0,8 miljoen ton, 44 procent minder dan vorig jaar. Suikerbieten komen naar verwachting op 6,9 miljoen ton uit, 13 procent lager. Of de producten hierdoor ook in prijs gaan stijgen, is nog onduidelijk, omdat dit afhankelijk is van de voorraden in het buitenland. Het gaat om de hele internationale markt. De definitieve oogstcijfers van 2018 worden eind januari 2019 bekendgemaakt.