Al meer dan 35 jaar ontwerpt, verkoopt en installeert Dosco in Soest bandwegers voor de gehele bulk- en procesindustrie. De componenten hiervoor komen uit Zweden, Engeland, Duitsland, Italië en Amerika. Een bandweeginstallatie wordt ingebouwd in een bij de gebruiker aanwezige c.q. nieuw aan te schaffen bandtransporteur. Bij een bandweeginstallatie wordt een gedeelte van het zich op de band bevindende materiaal gewogen, terwijl de snelheid waarmee het materiaal wordt voortbewogen, wordt gemeten met behulp van een tachometer. Beide signalen worden in de bijbehorende elektronica met elkaar vermenigvuldigd. Aansluitend wordt de productstroom in kg/hr en de gepasseerde hoeveelheid in kg gepresenteerd. Voor het gebruik van uitvoeringen waarbij hoge precisie, ijkwaardigheid en/of hoge bandsnelheden van toepassing zijn kan gebruik worden gemaakt van twee of meer meetkrachtopnemers AK in tandem. Draadloos uitlezen van data Met de GPRS applicatie DosMaxXs kan de klant draadloos weeg- en doseerdata (zoals flow, (sub)totalen etc.) volgen via internet. Praktijkvoorbeeld: IJkwaardige scheepsbelading zand/grind met 1800 t/hr Doelstelling Het beladen van een coaster/rijnaken met zand en/of grind met behulp van een ijkwaardige bandweger met een capaciteit van 1800 ton per uur en een nauwkeurigheid van 0,5%. Oplossing De bestaande transportband heeft een lengte van ± 50 meter en is geplaatst onder een hoek van 4,5°. De bandbreedte is 1000 mm en de rollen staan onder een troghoek van 25°. Het produkt is zand en/of grind met een max. stortgewicht van 1700 kg/m3 en een korrelgrootte variërend van 0-32 mm. De beladingscapaciteit is max. 1800 t/hr. Dosco heeft drie ijkwaardige weegjukken type AK kompleet met rollenstel en rollen geleverd. De bandsnelheid wordt gemeten door middel van een tachometer, welke met een loopwiel op het retourpart van de transportband rust. De weegelektronica verzorgt de flow-aanwijzing, totaaltelling en data afhandeling. De gehele installatie is gekeurd en afgenomen op ijkwaardige basis klasse 0,5 (0,25% - 0,5%). Voordeel De klant was in staat in zijn bestaande band, met minimale kosten, een ijkwaardig bandweegsysteem te plaatsen.