Vanaf heden gaat Inventech Benelux de distributie van proces gasanalysers van Siemens verzorgen. Deze proces gasanalysers zijn complementair aan de andere proces analysers van Inventech Benelux; in het bijzonder de Durag stofemissiemetingen en de SpectraSensors TDL-analysers. De proces gasanalysers zijn daarom een uitstekende aanvulling op de diensten van Inventech Benelux. Inventech Benelux is door deze aanvulling uw ideale partner voor het integreren van proces gasanalysers in de procesindustrie. Wij zijn zo in staat efficiënte oplossingen voor nutsbedrijven en industriële klanten te bieden met zowel behoud van de productkwaliteit als vermindering van de belasting voor het milieu. Siemens levert in de eerste plaats extractieve gasanalysers die geschikt zijn voor het controleren van emissies van stationaire bronnen zoals stookinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties en energiecentrales. Deze extractieve gasanalysers omvatten verschillende gecertificeerde fysische en elektrochemische meetprincipes om zowel één of meerdere componenten in gasmengsels te bepalen. In combinatie met de stofemissiemetingen van Durag levert Inventech Benelux een totaaloplossing om de luchtverontreiniging door verbrandingsprocessen te verminderen. Naast extractieve analysers levert Inventech Benelux ook de Siemens continue gasanalysers met in-situ technologie voor procescontrole die zelfs onder extreme meetomstandigheden direct in het rookkanaal of op de procesleiding meten. Typische applicaties zijn het meten van O2, NH3 , HCl, HF, H2O, CO of CO2 in rookgas zowel voor als na reiniging. Deze in-situ analysers vinden vooral hun toepassing voor procesoptimalisatie in de chemische, petrochemische, metaal en cement industrie of als controle van branders. Alle Siemens gasanalysers hebben uitstekende mogelijkheden voor integratie in uw digitaal netwerk. De proces gasanalysers van Siemens worden al meer dan 40 jaar toegepast in de procesindustrie. Ze zijn welbekend voor hun kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Voor emissiemetingen zijn deze analysers voorzien van de keurmerken TÜV, QAL, MCERTS, 13th en 17th BlmSchV.