Dinnissen Process Technology staat bekend om haar innovatieve mengoplossingen voor bedrijven in de feed, food, farmacie en chemie. Belangrijk onderdeel van haar mengers, mengconcepten en processlijnen is de door Dinnissen zelf ontwikkelde Smart Mixing software tool die complete mengprocessen automatisch bestuurt. Tijdens Anuga 2015 komt Dinnissen met een belangrijke software update. Smart Mixing 8.0 biedt vooral vooruitgang in snelheid en energiegebruik en in het voorkomen van vonkvorming en ontstekingsgevaar. Smart Mixing 8.0 wordt vanaf 2015 standaard in alle mengoplossingen van Dinnissen toegepast. Smart Mixing 8.0 vanaf 2015 nieuwe standaard in mengprocessen Dinnissen Dinnissen is al meer dan 65 jaar actief in het ontwikkelen, bouwen en leveren van mengers en complete mengprocessen in uiteenlopende situaties. Zo ontwikkelde Dinnissen technieken voor het uiterst behoedzaam, hygiënisch, snel, exact en homogeen mengen van poeders, korrels en granulaten. Dinnissen ontwikkelde gespecialiseerde oplossingen voor hoge capaciteit mengen, het mengen van lastig mengbare grondstoffen en het probleemloos mengen van droge stoffen met hoge percentages oliën en vloeistoffen. Verder biedt het bedrijf mengers en mengprocessen waarbij verschillende processtappen zoals het mengen, vacuüm coaten, drogen, verhitten en opsproeien van veel verschillende soorten vloeistoffen in één processtap wordt uitgevoerd. De softwaretool Smart Mixing vormt samen met de apparatuur van Dinnissen een twee-eenheid die complete mengprocessen automatisch laat verlopen. Vooruitgang in vulproces en bepaling juiste omwentelsnelheid paddels Met de nieuwe softwareversie Smart Mixing 8.0 kan Dinnissen mengprocessen sneller en energiezuiniger laten verlopen. Smart Mixing 8.0 voert tijdens het vullen van de menger, lucht af of creëert onderdruk. Grondstoffen worden daardoor veel sneller in de menger aangevoerd terwijl eventuele problemen met drukopbouw en stofemissie worden voorkomen. Door een verbetering in de softwaretool worden grondstoffen nog gelijkmatiger in de menger verdeeld. Dragerstoffen en micro-ingrediënten worden daardoor nog beter over de inhoud van de menger verspreid. Daardoor wordt er sneller gemengd. De nieuwe softwareversie van Dinnissen kan de tipsnelheid bij paddelmengers tijdens het vullen optimaliseren tot «1m/s om zo het risico op vonkvorming en ontsteking bij explosie gevaarlijke stoffen te reduceren. Smart Mixing 8.0 kijkt tenslotte naar de opwaartse versnelling van grondstofdeeltjes en de optimale omwentelsnelheid van het mengmechanisme wordt automatisch ingesteld om zo tot het magische froudegetal 1 te komen. Bij deze besturing van het mengproces zakken zwaardere grondstofdeeltjes tijdens het mengen niet uit. Door deze belangrijke innovatie binnen Smart Mixing, wordt er voortaan nog sneller, homogener, behoedzamer en met minder energie gemengd.