Denios ontwikkelt 120 minuten brandwerend compartiment Voor opslag van (brand-) gevaarlijke stoffen Gezien de bijzondere gevaarsaspecten in situaties waar (brand-) gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn er aanvullende maatregelen van kracht bij opslagruimten voor gevaarlijke stoffen. Een brandcompartiment voor opslag van gevaarlijke stoffen moet gezien worden als een kubus en ook als kubus op basis van gelijke criteria worden beoordeeld. De brandwerendheid van de constructie, de wanden en het dak wordt beoordeeld op basis van de Europese klasseringsnorm EN 13501-2 en de criteria R, E en I. Deuren worden beoordeeld op basis van de Europese bouwdeelgebonden beproevingsnorm EN 1634-1 en de criteria E en I-1 voor Nederland en België en de iets minder zware E en I-2 voor de andere lidstaten. Op basis van constructie-eisen, vastgesteld in de Eurocodes en de Europese brandwerendheidsnormen ontwikkelde DENIOS een 120 minuten brandwerend compartiment, dat in alle EU lidstaten kan worden ingezet voor opslag van gevaarlijke stoffen. Standaardiseren betekent automatisch aan de zwaarste Europese eisen voldoen. De brandtesten zijn uitgevoerd door Efectis in Metz. Naast brandwerendheid is flexibele inzetbaarheid van groot belang. Het grootste compartiment, geschikt voor 10 ton gevaarlijke stoffen, past op een dieplader en is verplaatsbaar binnen Europa. Een perfecte oplossing voor de chemische industrie, waarbij productieprocessen nog wel eens worden verplaatst door reorganisaties of efficiencyverbeteringen. Borgingen vrijmaken, elektra-aansluitingen en detectiesystemen loskoppelen en de unit kan “Europa in”. Herplaatsen gaat net zo eenvoudig, als er maar een solide fundament beschikbaar is. Hierdoor worden desinvesteringen in bouwkundige voorzieningen voorkomen en wordt er duurzaam en weloverwogen geïnvesteerd in een verantwoord MVO beleid. De 3-P’s van People, Planet en Profit zijn perfect in balans. Door het creëren van kleine compartimenten met een bijzonder hoge brandwerendheid wordt de veiligheid van uw medewerkers en de continuïteit van uw processen optimaal gewaarborgd. Bovendien wordt de directe omgeving in het bijzonder, en het milieu in het algemeen beschermd tegen vervuiling van vrijkomende chemische stoffen of blusmiddelen. “Last but not least”, biedt het systeem financieel ook een aantal grote voordelen: De investering is lager in vergelijking met een bouwkundige oplossing, u heeft geen kostbare en onderhoudsgevoelige brandblus- en bluswateropvangvoorzieningen nodig en u beschikt u over een heel flexibel inzetbaar systeem. Meer informatie over dit unieke brandcompartiment vindt u in onze brochure -- klik daarvoor op de externe link hieronder.